Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με κέρδη έκλεισε το 2019 για την Medicon Hellas

Ελαφρά μειωμένο κύκλο εργασιών και κερδοφόρο αποτέλεσμα ανακοίνωσε για το 2019 η Medicon Hellas – Πώς αποτιμά σε πρώτη φάση η διοίκησή της, τις επιπτώσεις από την πανδημία covid-19.

Με κέρδη έκλεισε το 2019 για την Medicon Hellas

Οριακά μειωμένο κύκλο εργασιών και υποχώρηση καθαρών κερδών (να σημειωθεί ωστόσο ότι το 2018 υπήρχαν έκτακτα θετικά αποτελέσματα) εμφάνισε για το 2019 η Medicon Hellas.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 13,44 εκατ. ευρώ (έναντι 13,77 εκατ. το 2018), το EBITDA στα 2,28 εκατ. (έναντι 2,87 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη στα 775 χιλ. έναντι 1,83 εκατ. ευρώ.

Στις 31/12/2019 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 10,858 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας, «το 2020 αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας, δεδομένων των επιπτώσεων της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικά διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη.

Παρ' όλο που η πανδημία δεν θίγει μέχρι στιγμής την ικανότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, η Διοίκηση εκτιμά ότι τόσο ο κύκλος εργασιών, όσο και η κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης θα επηρεαστούν, και ενδέχεται να βρεθούν σε κατώτερα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης επίπεδα.
Πάντως ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v