Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Διευκρινήσεις για την Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα μη-μέλος του Δ.Σ. και δύο ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Φουρλής: Διευκρινήσεις για την Επιτροπή Ελέγχου

Η Fourlis διευκρινίζει ότι με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2020, η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα μη-μέλος του Δ.Σ. και δύο ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  με θητεία που συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας το οποίο εξελέγη την 16η Ιουνίου 2017, ήτοι πενταετή, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v