ΑΝΕΚ: Αναμένουμε ενημέρωση από τις τράπεζες για σύμβουλο αναδιάρθρωσης

Δεν έχουμε ενημέρωση για διορισμό της Alix Partners ως τοποτηρητή αναδιάρθρωσης απαντά στην Επ. Κεφαλαιαγοράς η ΑΝΕΚ, σε συνέχεια σχετικού ρεπορτάζ του Euro2day.gr.

ΑΝΕΚ: Αναμένουμε ενημέρωση από τις τράπεζες για σύμβουλο αναδιάρθρωσης

Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την τοποθέτηση συμβούλου αναδιάρθρωσης εξέδωσε η ΑΝΕΚ σε συνέχεια σχετικού ρεπορτάζ του Euro2day.gr

Οπως αναφέρει η ΑΝΕΚ στην επιστολή της προς την ΕΚ: 

«Σε απάντηση της από 26-6-2020 (Αρ. Πρωτ. 1332) Επιστολής σας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, η Εταιρεία αναφερόμενη σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου (www.euro2day.gr) της 25-06-2020), ενημερώνει ότι:

α) Κατόπιν της από 12-02-2020 Ανακοίνωσης στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ευρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών της μετατροπής, ως αυτές προβλέπονται στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και οι σχετικές ανακοινώσεις θα λάβουν χώρα αρμοδίως άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

β) Σχετικά με την αναφορά περί του διορισμού της «Alix Partners» ως συμβούλου αναδιάρθρωσης, η Εταιρεία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση από τις πιστώτριες τράπεζες. Προς τούτο απηύθυνε σχετικό ερώτημα σε αυτές προκειμένου να λάβει επίσημη ενημέρωση σχετικώς με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και εν αναμονή αυτής της ενημέρωσης επιφυλάσσεται να απαντήσει αρμοδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Σχετικά με τη διαδικασία διαιτησίας που εκκίνησε η Εταιρεία σε διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο ύστερα από την έγερση αγωγής (claim) της κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.») και ανταγωγής (counterclaim) της τελευταίας εναντίον της Εταιρείας, ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου δυνάμει της οποίας απερρίφθη τόσο η αγωγή της Εταιρείας, όσο και ανταγωγή της «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.») κατά της Εταιρείας.

Η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο της διευθέτησης των εξόδων της διαδικασίας.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v