Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ο Φ. Καραγκούνης νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαίσιο.

Πλαίσιο: Ο Φ. Καραγκούνης νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2020 και του ορισμού των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών αυτής δυνάμει της από 25.06.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την σχετική εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 26ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Φίλιππου Καραγκούνη του Αναστασίου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται ως ακολούθως:

1. Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Αντιόπη-Aννα Μαύρου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v