Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Διετές πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της και με ανώτατο όριο τιμής τα € 50,00 και κατώτατο όριο το € 1,00.

Ανδρομέδα: Διετές πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 08.07.2020, υλοποιώντας την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.06.2020 για αγορά ιδίων μετοχών, αποφάσισε ότι οι αγορές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2020 έως 08/07/2022 ή έως την, για οποιοδήποτε λόγο, λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, όποιο εκ των δύο τυχόν προηγηθεί.

Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της και με ανώτατο όριο τιμής τα € 50,00 και κατώτατο όριο το € 1,00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v