Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πετρόπουλος: Κάτω από 5% η συμμετοχή της Vanshap Capital Value Fund

Το Vanshap Capital Value Fund LP ενεργεί μέσω του ομορρύθμου εταίρου του Vanshap Capital GP, LLC.

Πετρόπουλος: Κάτω από 5% η συμμετοχή της Vanshap Capital Value Fund

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι ο μέτοχος Vanshap Capital Value Fund LP. την 9/7/2020 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με την πώληση αυτή, κατήλθε του ποσοστού 5% από 5,36% (ήτοι 379.273 μετοχές) που κατείχε σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση.

Το Vanshap Capital Value Fund LP ενεργεί μέσω του ομορρύθμου εταίρου του Vanshap Capital GP, LLC.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v