Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mε 6,36% στη Lamda Development ο Τρύφων Νάτσης

Ποσοστό 6,36% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Lamda Development ελέγχει ο Τρύφων Νάτσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Mε 6,36% στη Lamda Development ο Τρύφων Νάτσης

Το 3,53% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Lamda Development κατέχει άμεσα ο Τρύφων Νάτσης, μέσω του κοινού λογαριασμού που διατηρεί με την Δέσποινα Νάτση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

Παράλληλα, ο κ. Νάτσης κατέχει 6,36% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Lamda Development, λόγω της διακτριτικής ευχέρειας που διατηρεί στις επενδύσεις των κεφαλαίων Brevan Howard TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi- Strategy Master Fund Limited (BMS), τα οποία κατά την ως άνω ημερομηνία απέκτησαν 2,83% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Τα ως άνω επενδυτικά κεφάλαια είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας Brevan Howard Capital Management Limited (BHCML), η οποία έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services Commission.

Τα επενδυτικά κεφάλαια BHM, BTN και BMS έχουν έδρα στα Cayman Islands με δικά τους διοικητικά συμβούλια. Το κάθε ένα από αυτά έχει ως δικαιούχους άλλα τροφοδοτικά κεφάλαια, ένα στα Cayman Islands και ένα στο Delaware. Αυτά τα τροφοδοτικά κεφάλαια, που έχουν κοινά διοικητικά συμβούλια με τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, έχουν ως δικαιούχους τους επενδυτές των τροφοδοτικών κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS έχουν διορίσει ως διαχειριστή τους την BHCML. Ο  Τρύφων Νάτσης και η Δέσποινα Νάτση έχουν στην κυριότητά τους μέσω του κοινού λογαριασμού μετοχές της εταιρείας. Ο Τρύφων Νάτσης είναι συνιδρυτής της Brevan Howard και ασκεί διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στις επενδύσεις των κεφαλαίων BHM, BTN και BMS.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v