Πετρόπουλος: Πτώση 20,5% στις πωλήσεις στο εξάμηνο

Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,3% και ανήλθε σε € 2,50εκ από € 2,85εκ στις 30.6.2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,30εκ σημειώνοντας μείωση 34,9%, έναντι €1,99εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Πετρόπουλος: Πτώση 20,5% στις πωλήσεις στο εξάμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου μειώθηκαν κατά 20,5% και ανήλθαν σε €45,50εκ από €57,27εκ στις 30.6.2109, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,3% και ανήλθε σε € 2,50εκ από € 2,85εκ στις 30.6.2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,30εκ σημειώνοντας μείωση 34,9%, έναντι €1,99εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 2,9% και ανήλθαν σε €0,89εκ έναντι €0,87εκ στις 30.6.2019.

Oι επιπτώσεις του Covid 19, συνεχίστηκαν και στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, αλλά μετά την άρση του lockdown στις αρχές Ιουνίου, παρατηρήθηκε ανάκαμψη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 60,7% στα €23,52εκ από €14,63εκ στις 31.12.2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,6% και ανήλθε σε €6,11εκ, από €5,90εκ στις 31.12.2019.

Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 99% στα €17,40εκ στις 30.6.2020 από €8,73 εκ στις 31.12.2019.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2020 ήταν 57%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v