Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πόρισμα Deloitte: Πως οι βασικοί μέτοχοι εκμεταλλεύονταν την Creta Farms

Δώδεκα προσωπικές εταιρείες των αδελφών Δομαζάκη συνδέονταν με την κρητική αλλαντοβιομηχανία, με αφανείς συναλλαγές. Το παράδειγμα της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ και της Novaplot. Τα προσωπικά δάνεια και η κυκλοφορία του χρήματος. Προβληματική ακόμη και η απογραφή εμπορευμάτων.

Πόρισμα Deloitte: Πως οι βασικοί μέτοχοι εκμεταλλεύονταν την Creta Farms

Δανεικά και «αγύριστα» από τα ταμεία της Creta Farm και υπερτιμολογήσεις από εταιρεία συμφερόντων των αδελφών Δομαζάκη για υπηρεσίες προς την εισηγμένη καταδεικνύει το πόρισμα του ειδικού forensic ελέγχου της Deloitte Business Solutions, τα βασικά σημεία του οποίου δημοσιοποίησε η νέα διοίκηση της κρητικής εταιρείας.

Στα ευρήματα του ελέγχου συμπεριλαμβάνεται επίσης η ύπαρξη 12 εταιρειών, που συνδέονται µε τους βασικούς μετόχους και τα συγγενικά τους πρόσωπα (μέχρι β' βαθμού συγγένεια), άρα συνδεδεμένες με την Creta Farm, οι οποίες δεν αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης. Συγκεκριμένα, εντόπισε συναλλαγές που διενεργούσε η Creta  Farm, με τις εταιρείες Novaplot, ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ, Φάρμα Θεσσαλίας, κλπ., δηλαδή εταιρείες που ελέγχονταν πλήρως από τους Αφούς Δομαζάκη, και διενεργούσαν σημαντικής αξίας συναλλαγές με την εισηγμένη, χωρίς αυτές να φαίνονται στις «συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών» της εισηγμένης.

Πέρα από τη διαπίστωση, οι συγκεκριμένες κινήσεις ζημίωναν ευθέως την εισηγμένη Creta Farm σύμφωνα με τα όσα εντόπισε η Deloitte. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ (συμφερόντων αδελφών Δομαζάκη), στην οποία είχε εκχωρηθεί το χερσαίο και θαλάσσιο μεταφορικό έργο αλλά και η διενέργεια των τεχνικών έργων και μελετών για λογαριασμό της Creta  Farm. Από την 1η Ιανουαρίου του 2009 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2018, οι χρηματικές μεταφορές από την Creta Farm στην ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ανήλθαν στα 14,4 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο περιορίσθηκε μέσω συμψηφισμών στα 8,6 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό απαίτησης μάλιστα κρίνεται αμφίβολο προς είσπραξη.

Για τα τεχνικά έργα δε που διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ και τιμολογήθηκαν από την Creta Farm , η τελευταία πλήρωσε “καπέλο” 10%. Σύμφωνα δε με τα ευρήματα της Deloitte σημαντικό μέρος των τεχνικών έργων –που χρηματοδοτούσε η Creta  Farm- αφορούσαν σε ανακαινίσεις στα εστιατόρια Ντάκος και εστιατορίου που βρισκόταν στο ξενοδοχείο Άμμος στο Ρέθυμνο, τα οποία ελέγχονταν από την οικογένεια Δομαζάκη.

Ο ειδικός έλεγχος αποτυπώνει επίσης ασυνέχεια σε ότι αφορά την Νovaplot (η οποία ήλεγχε 10 σήματα και ευρεσιτεχνίες αλλά επέστρεψε πίσω 14 στις τράπεζες), ένα προβληματικό σύστημα απογραφής αποθεμάτων της Creta Farm, αλλά και δάνεια 2,9 εκατ. ευρώ των αδελφών Δομαζάκη, κατά παράβαση της νομοθεσίας (άρθρο 23α του Ν. 2190/1920). Τα συγκεκριμένα ποσά, δεν έχουν επιστραφεί στην εταιρεία, αλλά μέσω διάφορων σύνθετων συμψηφιστικών λογιστικών εγγραφών διαγράφονταν από τις απαιτήσεις της, αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα.

Εκτός όμως από τα 2,9 εκατ. ευρώ, την πενταετία 2014-2018, εντοπίσθηκαν κινήσεις πιστωτικών καρτών και έξοδα 262.605 ευρώ που αφορούν τους βασικούς μετόχους και 11.548 ευρώ που αφορούν συγγενικά πρόσωπα αυτών.

* Δείτε όλη την ανακοίνωση για το πόρισμα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v