Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μετέχει η Eurobank

Να σημειωθεί ότι βάσει των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα το 30% αφορούν είτε δάνεια Eurobank, είτε δάνεια των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η doValue

Στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μετέχει η Eurobank

Η Eurobank στηρίζει, εμπράκτως, τους δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημική κρίση του Covid-19 και συμμετέχει στην υλοποίηση του νέου Προγράμματος του Ελληνικού Δημοσίου για την επιδότηση δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία (Πρόγραμμα «Γέφυρα») στο πλαίσιο των κρατικών μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσω του Προγράμματος παρέχεται στους δικαιούχους κρατική επιδότηση για εννέα διαδοχικούς μήνες, με μέγιστο ποσό επιδότησης ανά μηνιαία δόση τα €600 ενώ, κατά περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 90% της δόσης του δανείου τους για τους πρώτους τρεις μήνες.

Αφορά σε φυσικά πρόσωπα με ενήμερα και μη ενήμερα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία τους, πλήττονται οικονομικά από την πανδημία και έχουν κάνει χρήση των έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης. Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό επιδότησης, καθώς και τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαρτώνται από την κατηγορία επιδότησης στην οποία κατατάσσεται ο κάθε δικαιούχος. Οι κατηγορίες επιδότησης είναι τρεις ανάλογα με το βαθμό καθυστέρησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων του δανείου κατά την ημερομηνία αναφοράς του Προγράμματος που είναι η 29η Φεβρουαρίου 2020:

  • 1η κατηγορία επιδότησης: Ενήμερα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση έως 90 ημέρες
  • 2η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια με περισσότερες από 90 ημέρες καθυστέρησης
  • 3η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια σε καταγγελία

H Eurobank είτε απευθείας, είτε μέσω της doValue Greece επικοινωνεί με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά για να ενημερώσει σχετικά με το Πρόγραμμα και την διαδικασία ένταξης και ήδη η συμμετοχή πελατών της Τράπεζας στο Πρόγραμμα είναι πολύ ικανοποιητική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά μόνο, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα που να περιλαμβάνει όλα τα δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία του, ενώ εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες (συγκύριοι) της κυρίας κατοικίας, η υποβολή αίτησης αρκεί να γίνει από έναν εξ΄ αυτών. Στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να αντλήσουν όλες τις πληροφορίες για το ύψος της επιδότησης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης 2109555580 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-15:00).

Και η doValue

Η doValue συμμετέχει επίσης στο Πρόγραμμα Επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, διαχειρίζεται τις περιπτώσεις δανείων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα και περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιά της και συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο Cairo που ανήκει στην doValue καθώς και το χαρτοφυλάκιο Pillar που ανήκει στην Pimco.

Να σημειωθεί ότι βάσει των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα (ο μεγαλύτερος όγκος αιτήσεων αναμένεται με την επιστροφή των δικαιούχων από τις θερινές διακοπές), το 1/3 (ή το 30%) περίπου των αιτήσεων αφορούν είτε δάνεια Eurobank είτε δάνεια των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η doValue

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v