Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της AVE

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.631.757,72 ευρώ.

Σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της AVE

Την 01.09.2020, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 6.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της AVE, ενώ το σύνολο των μετοχών της εταιρίας διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.631.757,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 165.793.943 μετοχές (136.014.137 κοινές εισηγμένες μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v