Τρεις προσφορές για τα «NPEs» της Παγκρήτιας

Το διπλό project για την τιτλοποίηση «Κάστωρ» και την ανάθεση διαχείρισης των υπόλοιπων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Παγκρήτιας. Οι τρεις ενδιαφερόμενοι και τα χαρακτηριστικά των δύο χαρτοφυλακίων.

Τρεις προσφορές για τα «NPEs» της Παγκρήτιας

Υπό νέα διαχείριση αναμένεται να βρεθούν, σύντομα, δάνεια κρητικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ύψους 1,077 δισ. ευρώ, καθώς ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία που έτρεξε η Παγκρήτια Τράπεζα με σύμβουλο τη Mount Street Mortgage Servicing.

Η Παγκρήτια έλαβε στις 11 Σεπτεμβρίου τρεις δεσμευτικές προσφορές από ισάριθμους servicers (doValue Greece, Q-quant Master Servicer και Cepal) και καλείται να αποφασίσει σε ποιον από τους τρεις θα αναθέσει τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, πωλώντας του, ταυτόχρονα, «φέτα» των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης «Κάστωρ».

Οι προσφορές αφορούν στην αγορά ως το 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 297 εκατ. ευρώ (project Κάστωρ). Το όχημα ειδικού σκοπού (SPV), στο οποίο έχει μεταφέρει η Παγκρήτια τα παραπάνω δάνεια, προχώρησε στην έκδοση τριών τάξεων τίτλων: ομολογίες πρώτης διαβάθμισης (senior notes), ύψους περίπου 145 εκατ. ευρώ, ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes), ύψους περίπου 58 εκατ. ευρώ και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes), ύψους 94 εκατ. ευρώ.

Η Παγκρήτια πρόκειται να διατηρήσει το σύνολο των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης καθώς και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Το υπόλοιπο 95% θα πωληθεί στον προτιμητέο επενδυτή.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, εταιρικά δάνεια περίπου 1.000 δανειοληπτών (σ.σ. στην πλειονότητά τους πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από την Κρήτη), τα οποία έχουν υποθήκη επί ξενοδοχείων, οικοπέδων και βιομηχανικών κτηρίων. Περίπου το 50% των δανείων είναι καταγγελμένα. Η αξία των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ και η συνολική απαίτηση της τράπεζας σε 351 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές «μπίνταραν» για την ανάληψη διαχείρισης του συνόλου των ενυπόθηκων NPEs, που θα παραμείνουν στο βιβλίο της Παγκρήτιας. Πρόκειται για δάνεια συνολικής απαίτησης 783 εκατ. ευρώ, περίπου 5.000 δανειοληπτών (σ.σ. στην πλειονότητά τους πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις). Η αξία των εξασφαλίσεων εκτιμάται πέριξ των 600 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου το 30% των δανείων είναι καταγγελμένα.

Είναι το πρώτο χαρτοφυλάκιο της εγχώριας αγοράς που διαθέτει εξασφαλίσεις συγκεντρωμένες σε μια γεωγραφική περιοχή (Κρήτη). Διαθέτει, σύμφωνα με τo teaser, υψηλό ποσοστό πρώτων εξασφαλίσεων (σ.σ. περίπου το 70% των δανείων), χαμηλή διασπορά (τα 40 μεγαλύτερα δάνεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής απαίτησης), ενώ οι εξασφαλίσεις των 120 μεγαλύτερων δανειοληπτών αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής αξίας των εξασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου.

Η ζημιά από την πώληση των mezzanine και junior notes της τιτλοποίησης αναμένεται να υπερκαλυφθεί από το upfront fee, που θα δώσει ο προτιμητέος επενδυτής για να αναλάβει την πολυετή διαχείριση ενυπόθηκων NPEs.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v