Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο Ιδρυμα ΚΙΚΠΕ το 18,99% της Viohalco

Ο Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος πήρε την αποκλειστική εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του Ιδρύματος στην εταιρεία.

Στο Ιδρυμα ΚΙΚΠΕ το 18,99% της Viohalco

Στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου μεταβίβασε το 18,99% των μετοχών του ο Ευάγγελος Στασινόπουλος, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο. Πλέον το ποσοστό του περιορίζεται στο 23,47%.

Αναλυτικά:

(α) το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalco κατήλθε του ορίου 25% (ήτοι 23,47% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viοhalco), κατόπιν διάθεσης του 18,99% των μετοχών της Viοhalco που κατείχε,

(β) το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ) απέκτησε το 18,99% των μετοχών της Viοhalco, συνεπεία της ως άνω διάθεσης των μετοχών από τον κ. Ευάγγελο Στασινόπουλο, και

(γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές της Viοhalco που κατέχει το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ. Κατά συνέπεια, αυτά τα δικαιώματα ψήφου αθροίζονται με τα δικαιώματα ψήφου που ήδη κατέχει ο κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος στο όνομά του (4,66% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viοhalco). Συνολικά, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του ανέρχεται στο 23,65% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viοhalco.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v