Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 2,04% οι ίδιες μετοχές της Μυτιληναίος

Η Μυτιληναίος κατέχει συνολικά 2.915.658 ίδιες μετοχές, μετά και την αγορά άλλων 60.000 ιδίων μετοχών στις 2 Οκτωβρίου.

Στο 2,04% οι ίδιες μετοχές της Μυτιληναίος
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 2.10.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 60.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €9,2577 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €555.460,82. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Μυτιληναίος κατέχει συνολικά 2.915.658 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0405% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v