Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Housemarket: Διευκρινίσεις για τη διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση ομολογιακού

Αφορά την «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 04.10.2016 μέχρι την 30.06.2020».

Housemarket: Διευκρινίσεις για τη διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση ομολογιακού

Η «HOUSEMARKET» ανακοίνωσε ότι την 30.06.2020 τα εναπομείναντα κεφάλαια προς διάθεση ποσού €1.452.851,48 (όπως αυτά αναφέρονται στην «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 04.10.2016 μέχρι την 30.06.2020»), ήταν στο σύνολο τους τοποθετημένα αποκλειστικά σε τραπεζική κατάθεση όψεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v