Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Στο 2,1-2,5% το εύρος απόδοσης του ομολόγου

Η δημόσια προσφορά στους επενδυτές για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 200 εκατ. ευρώ ξεκινά αύριο 21 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Η πρόσκληση.

ΟΠΑΠ: Στο 2,1-2,5% το εύρος απόδοσης του ομολόγου

Το εύρος απόδοσης του ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, με τη δημόσια προσφορά του τίτλου να ξεκινά αύριο 21 Οκτωβρίου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας 7 ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, με ονομαστική αξία €1.000.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €150.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία «Βook Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. To Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

Το εύρος απόδοσης το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, και εντός του οποίου
οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

  

***Η πρόσκληση της ΟΠΑΠ προς το επενδυτικό κοινό με το εύρος απόδοσης επισυνάπτεται στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v