Μουσικός Οίκος Νάκα: Η πανδημία ροκάνισε τα κέρδη

Μειωμένη κερδοφορία λόγω της πανδημίας, αλλά και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές σημείωσε ο Μουσικός Οίκος Νάκα στη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2020. Μέρισμα 0,135 ευρώ/μετοχή. Τι εκτιμά για τις προοπτικές των οικονομικών του επιδόσεων.

Μουσικός Οίκος Νάκα: Η πανδημία ροκάνισε τα κέρδη

Η πανδημία επηρέασε αρνητικά την πορεία των τελευταίων τεσσάρων μηνών της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30/6/2020, με αποτέλεσμα ο Μουσικός Οίκος Νάκα να δει τον κύκλο εργασιών του να υποχωρεί από τα 21,66 στα 20,468 εκατ. ευρώ και την καθαρή του κερδοφορία από τις 740 στα 530 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (+2,925 εκατ. ευρώ) ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις και τις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους, αλλά παράλληλα να περιορίσουν και τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος στις 30 Ιουνίου του 2020 είχε μειωθεί μόλις στις 840 χιλ. ευρώ (μακροπρόθεσμος δανεισμός 2,978 εκατ., βραχυπρόθεσμος 751 χιλ. και ταμείο 2,89 εκατ. ευρώ). Επίσης στις 30/6/2020 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στα 17,74 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση προτίθεται να προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας τη διανομή μερίσματος 0,135 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που υπερβαίνει την καθαρή κερδοφορία της χρήσης (0,0836 ευρώ ανά μετοχή).

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρήση που λήγει στις 30/6/2021, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει: «Η παράμετρος της εξέλιξης της πανδημίας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτίμηση της πορείας των αποτελεσμάτων του Ομίλου για την επόμενη χρήση. Ωστόσο στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση υπό τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, κυρίως μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενώ και για τα κέρδη της εταιρείας αναμένεται να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει τις αυστηρά επιλεγμένες επενδύσεις, κυρίως αυτές που αφορούν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Κυριότερος κίνδυνος για την πορεία του Ομίλου παραμένει το ενδεχόμενο η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε ύφεση εξαιτίας της εξέλιξης της πανδημίας, η οποία σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και τον γεωπολιτικό κίνδυνο της περιοχής, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες δεσμεύσεις επιβολής δημοσιονομικών μέτρων, που θα πλήξουν περαιτέρω τα εισοδήματα των ημεδαπών φυσικών και νομικών προσώπων και ενδέχεται να αναπροσαρμόσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v