Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουρία 3A: Τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας

Οι πωλήσεις δεν επηρεάστηκαν και εμφάνισαν βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ενώ δεν υπήρξε πρόβλημα στην είσπραξη επιταγών και γραμματίων.

Εριουρία 3A: Τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας

Σε συμπληρωμαντική σημείωση για τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου προχώρησε η Εριουργία Τρία Άλφα, σε συνέχεια της από 27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στη λειτουργία της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στη σημείωση, “η εμφάνιση της πανδημίας λόγω του κορονοϊού στις αρχές του 2020 και η εξάπλωση αυτού την αμέσως επόμενη περίοδο έχει οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό σε λήψη προληπτικών μέτρων αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Συγκεκριμένα:

1.  Η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και των αρμόδιων αρχών. Ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην παρουσιαστεί κανένα κρούσμα και να μη διακοπεί η λειτουργία της εταιρείας.

2. Η εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων της εταιρίας δεν επηρεάστηκε από την πανδημία,  συνεπώς δεν υπήρξε αδυναμία παράδοσης των παραγγελιών εξαιτίας της. Οι πωλήσεις δεν επηρεάστηκαν και εμφάνισαν βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Δεν υπήρξε πρόβλημα στην είσπραξη επιταγών και γραμματίων. Προτεραιότητα της εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της και στην προστασία των εργαζομένων της. Η εταιρεία υπέβαλε και εξόφλησε όλες τις υποχρεώσεις της σε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία. Τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας θα εξαρτηθούν από τις συνεχιζόμενες εξελίξεις και επομένως οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα σε αυτή τη χρονική στιγμή.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v