Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Doppler: Από 12/11 με νέα ονομαστική αξία η μετοχή

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,19 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ.

Doppler: Από 12/11 με νέα ονομαστική αξία η μετοχή

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 954.000,90 με συμψηφισμό ζημιών της Εταιρείας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,19 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 1.060.001,00 (€), διαιρούμενο σε 10.600.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μια.

Η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, καταχωρήθηκε με τον ΚΑΚ υπ' αριθμ. 2293269 την 16/10/2020 από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 09/11/2020 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12/11/2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v