Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 84,49% ανέβηκε το ποσοστό ΟΠΑΠ στην SMGC

Επιπρόσθετα, η OPAP Investment θα καταβάλλει για τα έτη 2020 και 2021 earnouts, υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για την SMGC.

Στο 84,49% ανέβηκε το ποσοστό ΟΠΑΠ στην SMGC

H ΟΠΑΠ Α.Ε. (στο εξής «ΟΠΑΠ») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 21 Απριλίου 2020 και 7 Αυγούστου 2020 ανακοινώσεών, η 100 % θυγατρική της εταιρεία, OPAP Investment Ltd (στο εξής «OPAP Investment»), απέκτησε εχθές το προσυμφωνηθέν πρόσθετο έμμεσο μερίδιο 15,48% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο (στο εξής «SMGC»), η οποία διεξάγεται από την εταιρεία Kaizen Gaming International Limited (πρώην «GML Interactive Ltd»), έναντι συνολικού ανταλλάγματος ποσού 43,3 εκατ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων.

Επιπρόσθετα, η OPAP Investment θα καταβάλλει για τα έτη 2020 και 2021 earnouts, υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για την SMGC.

Μετά από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συναλλαγής, η ΟΠΑΠ συμμετέχει συνδυαστικά με ποσοστό 84,49% στην SMGC, ενώ διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Kaizen Gaming International εκτός Ελλάδος και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία «Betano».

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η OPAP Investment θα προβεί στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC, άμα τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v