Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Στις 22/12 η Γενική Συνέλευση για stock option plan

Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Lamda: Στις 22/12 η Γενική Συνέλευση για stock option plan

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Lamda Development την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v