Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mediterra: Πτώση 23,8% στον κύκλο εργασιών 9μήνου

Η Διοίκηση, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα διεκδικεί επιδόσεις ανάλογες του 2019 στις αρχές του 2023, αναφέρει ότι σχεδιάζει μέχρι τα τέλη του 2022 να έχει ολοκληρώσει τις επενδύσεις της έτσι ώστε να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα προκύψουν με την επάνοδο της παγκόσμιας οικονομίας σε ομαλούς ρυθμούς.

Mediterra: Πτώση 23,8% στον κύκλο εργασιών 9μήνου

"Η πανδημία του COVID 19 υποχρέωσε τηνMediterra να τροποποιήσει το σχεδιασμό της για την τριετία 2020-2022 και να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις νέες συνθήκες", όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

"Η Διοίκηση της εταιρείας αναθεώρησε τις εκτιμήσεις εσόδων και αποτελεσμάτων της για το τρέχον έτος, οριοθετώντας τους στόχους πωλήσεων στο -30% έναντι του 2019 με παράλληλη απόπειρα καταγραφής έστω και οριακών κερδών.

Τα αποτελέσματα εννεάμηνου επιβραβεύουν τη συντονισμένη προσπάθεια Διοίκησης και Εργαζομένων, αφού και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί καταγράφοντας -23.83% μείωση εσόδων και κέρδη προ φόρων 90.222€.

Το νέο lock down ανατρέπει για άλλη μια φορά, προς το χειρότερο, το οικονομικό περιβάλλον, οπότε στο υπόλοιπο του έτους η προσπάθεια που θα αναληφθεί αφορά στη διατήρηση των αποτελεσμάτων του εννεάμηνου 2020.

Η οικονομική κρίση αποτυπώνεται σε όλους τους οικονομικούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που λεπτομερώς παρακολουθεί η εταιρεία. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν αρνητικό πρόσημο με μοναδική εξαίρεση το e-commerce που καταγράφει αξιοσημείωτη πρόοδο. Από τα κανάλια πώλησης τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν το travel trade και τα φυσικά καταστήματα mastihashop ενώ από τις μάρκες/προϊόντα αυτές που έχουν τη μικρότερη μείωση είναι οι παραφαρμακευτικές και η μαστίχα.

Η μείωση της δραστηριότητας αποτυπώνεται τόσο στη μείωση των δαπανών(-27%) όσο και στον αριθμό των τιμολογήσεων που ευρίσκονται στο 87% έναντι του 2019.

Οι ταμειακές ροές, μετά την εξασφάλιση δανείων 2,45εκ € παραμένουν θετικές, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Η Διοίκηση, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα διεκδικεί επιδόσεις ανάλογες του 2019 στις αρχές του 2023, σχεδιάζει μέχρι τα τέλη του 2022 να έχει ολοκληρώσει τις επενδύσεις της έτσι ώστε να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα προκύψουν με την επάνοδο της παγκόσμιας οικονομίας σε ομαλούς ρυθμούς.

Ειδικότερα στο εννεάμηνο 2020 (1/1-30/9/2020):

  • Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 6.126.021€ έναντι 8.042.294€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 23.83%,
  • Tα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 133.583€ έναντι 300.141€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 55.49%, 
  • Tα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 276.083€ έναντι 437.296€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 36.87%,
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 90.222€ έναντι 272.887€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 66.94%.   

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του Γ τριμήνου της χρήσης 2020 έναντι του Γ τριμήνου της χρήσης 2019.

Ειδικότερα κατά το Γ τρίμηνο της χρήσης 2020:

  • Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1.682.354€ έναντι 2.624.823€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 35.91%,
  • Tα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 20.605€ έναντι 82.876€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 75.14%,
  • Tα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 49.197€ έναντι 113.486€ του 2019 καταγράφοντας μείωση 56.65%,
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε -4.835€ ζημίες έναντι 67.930€ κερδών του 2019 καταγράφοντας μείωση 107.12%.

Με στόχο την άμεση προσαρμογή της εταιρείας στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, η Διοίκηση έλαβε σειρά περιοριστικών μέτρων για τη συγκράτηση του λειτουργικού και παραγωγικού κόστους, αξιοποιεί τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση, ενώ συνεχίζει κανονικά το επενδυτικό της πρόγραμμα 3 με σκοπό την αλλαγή του παραγωγικού αλλά και του ψηφιακού αποτυπώματος της εταιρείας.

Ειδικότερα:

Οι επενδύσεις

Η εταιρεία αφού εξασφάλισε την αναγκαία τραπεζική χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε να συνεχίσει το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2018-2023. Η αλλαγή του παραγωγικού αποτυπώματος της εταιρείας και η μείωση της έκθεσης στις οικονομικές κρίσεις είναι οι πρωτεύοντες στόχοι του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και πρόσβαση σε νέα κανάλια πωλήσεων.

Η ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος

Στους εταιρικούς στόχους της τριετίας 2019-2021 περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του ψηφιακού της αποτυπώματος. Η πανδημία επιτάχυνε τις σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις, με αποτελέσματα που ήδη είναι ορατά. Ηλεκτρονικές πωλήσεις, χιλιάδες followers και views στο εταιρικά site και social media αλλά και διεθνείς διακρίσεις, επιβραβεύουν τη συντονισμένη προσπάθεια που έχει αναληφθεί.

Το 2020 θα είναι η πρώτη αξιόλογη χρονιά ενώ για τα επόμενα χρόνια οι προσδοκίες εσόδων από ηλεκτρονικές πωλήσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Η Διοίκηση της εταιρείας στην ενημέρωσή της προς το επενδυτικό κοινό θεωρεί υποχρέωσή της να σχολιάσει την εξαίρετη στάση του προσωπικού της στις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες:

Η αντοχή, η υπομονή, η καρτερικότητα και η προσήλωση του συνόλου του προσωπικού στους εταιρικούς στόχους και προτεραιότητες, παρά την μείωση εισοδήματος για πολλούς από τους εργαζόμενους της εταιρείας, είναι απαράμιλλη. Η εταιρεία ως επιβράβευση της στάσης και της αφοσίωσης των εργαζομένων δεν ανέστειλε το πρόγραμμα εκπαίδευσης και προκήρυξε την χρηματοδότηση άλλων τριών μεταπτυχιακών τίτλων για τη διετία 2020-2021".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v