Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Στις 4/1 η ΓΣ για την εκποίηση ακινήτου της Profit Construct

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2021.

Reds: Στις 4/1 η ΓΣ για την εκποίηση ακινήτου της Profit Construct

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Reds την 4η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ΓΣ πραγματοποιείται κατόπιν της από 21/11/2020 αίτησης, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 23/11/2020, του μετόχου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστου Παναγιωτόπουλου, κατόχου κατά τον χρόνο εκείνο 6.594.470, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας τίθεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση ακινήτου της ρουμάνικης εταιρείας με την επωνυμία ‘PROFIT CONSTRUCT SRL’.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v