Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Άγνωστο πώς θα επηρεάσει την αγορά το δεύτερο κύμα της πανδημίας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 4,59 εκ € το γ' τρίμηνο του 2020 έναντι 4,78 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι ποσοστό μείωσης 4%.

Φιερατέξ: Άγνωστο πώς θα επηρεάσει την αγορά το δεύτερο κύμα της πανδημίας

Η εταιρεία Φιερατέξ ανακοινώνει στοιχεία της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Γ΄ Τριμήνου 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ΄ Τριμήνου, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, ανήλθε σε 4,59 εκ € έναντι 4,78 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι ποσοστό μείωσης 4%.

Το μικτό αποτέλεσμα του Γ΄ Τριμήνου ήταν θετικό 101 χιλ. € έναντι αρνητικού 563 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Γ΄ Τριμήνου ήταν θετικά 24 χιλ. € έναντι αρνητικών 760 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ Τριμήνου ήταν θετικά 181 χιλ. € έναντι αρνητικών 525 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σε επάρκεια ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Όπως τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η δραματική μείωση της ζήτησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σαν αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας κατά το τετράμηνο Μαρτίου -Ιουνίου 2020, έχει επηρεάσει σημαντικά τα μεγέθη της εταιρίας του πρώτου εξαμήνου του έτους. Κατά το Γ’ Τρίμηνο του έτους η κατάσταση της αγοράς δείχνει να ομαλοποιείται σταδιακά. Όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα τι αποτέλεσμα θα έχει στην αγορά το δεύτερο κύμα της πανδημίας που είναι σε εξέλιξη τώρα.

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της εταιρίας λαμβάνει διαρκώς τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v