Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου η Γ.Σ.

Κατατέθηκε αίτημα αναβολής της ΓΣ για τις 27 Ιανουαρίου και έγινε δεκτό. Πώς απαντά η διοίκηση στα επιχειρήματα των Ολλανδών που ζητούν αλλαγή ΔΣ. Οι μετοχικές ισορροπίες.

Ελλάκτωρ: Αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου η Γ.Σ.

Αίτημα αναβολής της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε με την έναρξη της διαδικασίας η πλευρά των εφοπλιστών Γ. Καϋμενάκη και Δημ. Μπάκου αλλά και η πλευρά Καλλιτσάντση. Το αίτημα έγινε δεκτό και η Γ.Σ. μεταφέρθηκε για τις 27 Ιανουαρίου.

Οι τελευταίοι, μέσω της Invesco Finance, έχουν ήδη αποκτήσει το 5% της Eλλάκτωρ και υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία με τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσάντση για την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 18,2%. Η συμφωνία έχει απώτερο όριο υλοποίησης τη 12η Ιανουαρίου, αλλά οι δύο εφοπλιστές έχουν ήδη αποκτήσει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες μετοχές.

Το άλλο στρατόπεδο, η ολλανδική Reggeborgh, η οποία, μαζί με άλλους δύο μετόχους της Eλλάκτωρ, ζήτησαν την έκτακτη γενική συνέλευση για την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και τον διορισμό νέου, έχει τη δυνατότητα, ασκώντας το call option για το 12,55% του κατέχει ο Λεων. Μπόμπολας, να φτάσει το 26,72%. Οι Ολλανδοί υποστηρίζουν πως διαθέτουν και τη στήριξη άλλων μετόχων, ώστε να επιβάλουν τις θέσεις τους «κατ’ απόλυτο τρόπο».

Όλα βέβαια θα κριθούν «στο πεδίο», δηλαδή κατά την ψηφοφορία στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, που αν αναβληθεί σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου. Με τη φημολογούμενη αναβολή, οι δύο πλευρές θα έχουν άλλες δύο εβδομάδες προκειμένου να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους.

Η σημερινή διοίκηση της Eλλάκτωρ, στα σχόλια επί των θεμάτων της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης, χρησιμοποιεί, πάντως, πολύ σκληρή γλώσσα έναντι της ολλανδικής Reggeborgh.

Για το πρώτο θέμα, που αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 212 εκατ. με συμψηφισμό ζημιών, η πλευρά των Ολλανδών υποστηρίζει πως «… η πρόταση του Δ.Σ. δεν συνοδεύεται από την πλήρη και τεκμηριωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και δεν αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της επάρκειας, ώστε η Γενική Συνέλευση να μπορεί να μορφώσει άποψη και να αποφασίσει επ’ αυτής...».

Η διοίκηση απαντά πως «έχει παράσχει προς τους μετόχους της Εταιρείας όλες τις απαραίτητες και πλήρεις πληροφορίες». Επισημαίνει δε ότι «η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας αποτυπώνεται πλήρως και με σαφήνεια στις ετήσιες αλλά και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της». Συνεπώς ζητάει να εγκριθεί η προτεινόμενη μείωση κεφαλαίου.

Τα ίδια υποστηρίζει η Reggeborgh και για το δεύτερο θέμα, που αφορά την αύξηση κεφαλαίου για την άντληση 50,4 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση της Eλλάκτωρ να διαφωνεί και να προτείνει στους μετόχους την ψήφισή του.

Για τα θέματα 3 έως 6 της συνέλευσης, που αφορούν την ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου και τον διορισμό νέων, οι Ολλανδοί προτείνουν την «ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διότι τα οικονομικά της αποτελέσματα είναι αρνητικά και συνεπώς απαιτείται η εκλογή μίας νέας διοίκησης, που θα μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κοινό και στους πιστωτές της Εταιρείας, να εισηγηθεί δε και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας και δυναμικής επανεκκίνησης της Εταιρείας…».

Το σημερινό Δ.Σ. της Eλλάκτωρ απαντά πως «έχει εξηγήσει εκτενώς στις επίσημες παρουσιάσεις του στις Εκθέσεις του αλλά και κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας τους λόγους που οδήγησαν στη διαμόρφωση των εκάστοτε οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, η οποία βρίσκεται εν εξελίξει και δεν έχει ολοκληρωθεί, συνολικής ανάταξης του Ομίλου, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, και έχει θέσει τις βάσεις για την επανάκαμψη αυτού σε δυναμική φάση ανάπτυξής του».

Προσθέτει, επίσης, πως «η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνεται από το ενδιαφέρον νέων επενδυτών να επενδύσουν στην Εταιρεία και κατά την τρέχουσα περίοδο. Η Εταιρεία έχει παρουσιάσει δημόσια τις θέσεις και το ολοκληρωμένο πλάνο για την κεφαλαιακή ενίσχυσή της, ιδίως του τομέα κατασκευής καθώς και την πορεία των συζητήσεών της με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

Τέλος, επισημαίνει «ότι η αιτιολόγηση των αιτούντων μετόχων, για την πρότασή τους περί ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι παντελώς γενικόλογη και αόριστη, ενώ ουδεμία συγκεκριμένη αναφορά υπάρχει στο ποιο είναι "το ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειάς της" όπως ισχυρίζονται». Γι’ αυτό και προτείνει την απόρριψη της πρότασης των Ολλανδών και των μετόχων που τάσσονται με αυτούς.

Για το νέο Δ.Σ. που προτείνει η Reggeborgh, η διοίκηση της Eλλάκτωρ μιλάει για «αντικειμενικά προκύπτουσα σύγκρουση των συμφερόντων των εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας, κατά τη στιγμή αυτή, και βασικού μετόχου της ανταγωνίστριας εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», που «πρέπει να αξιολογηθεί από τους μετόχους της Εταιρείας ως προς το αν δύναται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ομίλου Eλλάκτωρ και του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας, μεγιστοποιώντας την αξία του, στηρίζοντας και ενισχύοντας την αυτόνομη πορεία και ανάπτυξή του».

Υπενθυμίζεται πως κύκλοι της ολλανδικής πλευράς υποστηρίζουν πως δεν ισχύει η επιχειρηματολογία της διοίκησης της Eλλάκτωρ καθώς η Reggeborgh είναι μεν μέτοχος, αλλά δεν ασκεί διοίκηση στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο διοικητικό συμβούλιο του τελευταίου δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της ολλανδικής επενδυτικής εταιρείας, όπως εξηγούν.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v