Στρατηγική Συνεργασία της CNL ΑΕΔΟΕΕ με τον Όμιλο Qualco

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι να συμβάλλει στην αύξηση των διαθεσίμων κεφαλαίων (ξένων και ιδίων) της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ για την υλοποίηση των επενδυτικών σκοπών της, στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κα.

Στρατηγική Συνεργασία της CNL ΑΕΔΟΕΕ με τον Όμιλο Qualco

Η CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ανακοίνωσε ότι η διαχειρίστρια αυτής CNL ΑΕΔΟΕΕ υπέγραψε μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Qualco.

Η παραπάνω στρατηγική συνεργασία τελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης των τελικών - δεσμευτικών συμβάσεων και της έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και ρυθμιστικές αρχές) και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της CNL ΑΕΔΟΕΕ, ώστε αυτή να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα επιτυχημένη παρουσία της στην αγορά της εναλλακτικής χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το εύρος και οι λεπτομέρειες αυτής της στρατηγικής συνεργασίας θα καθοριστούν τους αμέσως επόμενους μήνες και θα αποτυπωθούν στις τελικές συμβάσεις, ο στόχος όμως είναι αυτή να συμβάλλει στην αύξηση των διαθεσίμων κεφαλαίων (ξένων και ιδίων) της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ για την υλοποίηση των επενδυτικών σκοπών της, στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και στον εμπλουτισμό των πρωτοποριακών χρηματοδοτικών λύσεων που αυτή προσφέρει στην αγορά.

Ο Όμιλος Qualco, με εμπειρία άνω των 20 ετών, κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Με έδρα την Αθήνα και παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κύπρο, ο Όμιλος εξυπηρετεί πάνω από 70 οργανισμούς, σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v