Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

H «επόμενη μέρα» της SingularLogic

Την πρόθεσή τους να μην τεμαχίσουν και να μην «λεηλατήσουν» την SingularLogic διατυπώνουν οι δύο αγοράστριες εταιρείες. Ισορροπία μεταξύ Space Hellas και Epsilon Net στο διοικητικό συμβούλιο. Από κοινού οι στρατηγικές αποφάσεις και στους δύο τομείς ευθύνης.

H «επόμενη μέρα» της SingularLogic

Τα χαρτιά τους άρχισαν να ανοίγουν από σήμερα Space Hellas και Epsilon Net σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και ανάπτυξης της SingularLogic, την οποία αγόρασαν πρόσφατα από τον Όμιλο MIG.

Ειδικότερα, με βάση τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, αλλά και τα όσα δηλώθηκαν σήμερα σε στελέχη-εργαζομένους της SingularLogic:

Πρώτον, υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο αγοραστριών εταιρειών στο νέο τετραμελές διοικητικό συμβούλιο της SingularLogic (Σπ. Μανωλόπουλος και Γ. Μερτζάνης από την Space Hellas, Γ. Μίχος και Β. Αναγνώστου από την Epsilon Net).

Δεύτερον, δηλώθηκε κατηγορηματικά ότι δεν θα ακολουθηθεί η στρατηγική του τεμαχισμού της SingularLogic. Οι δύο αγοράστριες δεν σκοπεύουν ούτε να απορροφήσουν τις δραστηριότητες της SilnularLogic, αλλά ούτε να τις «λεηλατήσουν» σταδιακά προς όφελός τους. Για το σκοπό αυτό άλλωστε διαμορφώνονται και δικλείδες ασφαλείας, όπως για παράδειγμα η δημιουργία από τις Space Hellas και Epsilon Net κοινής εμπορικής εταιρείας στον κλάδο του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων.

Τρίτον, θα επιχειρηθεί η αυτόνομη πορεία της SingularLogic, με προσπάθεια εκμετάλλευσης και μεγιστοποίησης των μεγάλων περιθωρίων για οικονομίες κλίμακας και συνέργειες μεταξύ των τριών εταιρειών.

Ενδεικτικό είναι το ότι το σχήμα των αγοραστών τόνισε πως θα υπάρξει «βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου της SingularLogic».

Τέταρτον, όπως αναμενόταν κάθε μία από τις δύο εταιρείες θα αναλάβει το δικό της τομέα ευθύνης στην SingularLogic στον οποίο διαθέτει εξειδίκευση. Ειδικότερα, η Space Hellas αναλαμβάνει τον τομέα του δημοσίου και των μεγάλων ιδιωτικών έργων, ενώ η Epsilon Net αυτόν του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, καθώς και το δίκτυο των αντιπροσώπων–μεταπωλητών. Παρόλα αυτά, οι στρατηγικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού από τις δύο αγοράστριες εταιρείες, ανεξάρτητα από τον τομέα ευθύνης κάθε μιας εξ’ αυτών.

Να σημειωθεί ότι η SingularLogic πουλήθηκε έναντι 18 εκατ. ευρώ απαλλαγμένη δανειακών υποχρεώσεων, οπότε οι νέοι ιδιοκτήτες θα επιδιώξουν να την επαναφέρουν όσο το δυνατόν ταχύτερα σε κερδοφόρο πορεία, εκμεταλλευόμενες παράλληλα και τις σημαντικές συνέργειες για τις ίδιες.

Η ανακοίνωση 

Η SingularLogic, η Epsilon Net και η Space Hellas ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήθηκε η εκλογή και η συγκρότηση σε σώμα, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της SingularLogic, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Πρόεδρος

Βασιλική Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μίχος, Διευθύνων Σύμβουλος

Iωάννης Μερτζάνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση βασικών σημείων του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί, για την επόμενη ημέρα της SingularLogic λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου της εταιρείας.

β) Τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιοποιώντας την συμπληρωματικότητα των εταιρειών μεταξύ τους.

γ) Την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής που βασίζεται στην ένωση δυνάμεων επιτυγχάνοντας την κοινή συνισταμένη των δράσεων με ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης και ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

δ) Την ανταπόκριση με επιτυχία, στην πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τους παραπάνω άξονες βασίζεται σε δομές και τρόπο λειτουργίας με στόχο την άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς.

Οι διοικήσεις των εταιρειών Epsilon Net και Space Hellas, βασιζόμενες στην υφιστάμενη εξειδίκευση και τεχνογνωσία τους, επενδύουν στην SingularLogic, δίνουν προοπτική στα στελέχη και τους εργαζομένους, εξυπηρετούν ολοκληρωμένα τους πελάτες και δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Οι δύο εταιρείες αναλαμβάνουν τον τομέα ευθύνης στον οποίο μπορεί η κάθε μία – λόγω της εξειδίκευσής της – να ανταποκριθεί ολοκληρωμένα, έχοντας άριστη γνώση του αντικειμένου, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τόσο της SingularLogic, όσο και των εταιρειών Epsilon Net και Space Hellas.

Η Space Hellas αναλαμβάνει, τον τομέα των έργων του Δημοσίου και των μεγάλων έργων ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζονται με διεθνείς λύσεις λογισμικού και με ειδικά πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία από τους μηχανικούς της SingularLogic.

Η Epsilon Net αναλαμβάνει τον τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου των αντιπροσώπων – μεταπωλητών.

Ταυτόχρονα, οι αγοράστριες εταιρείες προχωρούν άμεσα στην ίδρυση εταιρίας εμπορικού βραχίονα στον κλάδο ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, με στόχο να εξασφαλίσουν την ενιαία στρατηγική επικοινωνίας και διαχείρισης του δικτύου συνεργατών, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των τελικών πελατών.

Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση των σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών που ανοίγονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις υποχρεώσεις προσαρμογής στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, είναι η συμπληρωματικότητα του συνολικού οικοδομήματος μέσω της υφιστάμενης πιστοποίησης της Epsilon Net από την ΑΑΔΕ ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η δυναμική που δημιουργείται δίνει λύσεις σε όλο το εύρος προϊόντων και υπηρεσιών του νέου σχήματος, προσθέτοντας υπεραξία και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του πελατολογίου. Να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι οι δύο εταιρίες Epsilon Net και Space Hellas δεν διαχωρίζουν σε καμία περίπτωση την επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς και οι δύο θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με στόχο τη συνολική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

Οι αγοράστριες εταιρείες, μέσω της αμοιβαίας συμμετοχής και δέσμευσής τους επιτυγχάνουν, τόσο την ενιαία λειτουργική απόδοση, αλλά ταυτόχρονα και το maximum των συνεργειών των τριών εταιριών.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v