Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Ανοίγει η διαγωνιστική διαδικασία για τα δάνεια Λογοθέτη

Προς πώληση δάνεια ονομαστικής απαίτησης περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ξενοδοχεία, οικόπεδα, αιολικά πάρκα και άδειες περιλαμβάνονται στις εξασφαλίσεις. Κλείνει ο φάκελος, που άνοιξε με την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Πειραιώς: Ανοίγει η διαγωνιστική διαδικασία για τα δάνεια Λογοθέτη

Έτοιμη να ξεκινήσει διαγωνισμό για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων εταιρειών, συμφερόντων του εφοπλιστή Γ. Λογοθέτη, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας το πλάνο εξυγίανσης και θωράκισης του ισολογισμού της.

Ήδη, έχουν προσληφθεί ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι οι Houlihan Lokey και Euroxx και ξεκίνησε η διερεύνηση ενδιαφέροντος για το project. Με βάση τις πρώτες άτυπες παρουσιάσεις, η Πειραιώς πρόκειται να βγάλει προς πώληση απαιτήσεις της τάξης των 400 εκατ. ευρώ από τα εναπομείναντα δάνεια εταιρειών συμφερόντων Γ. Λογοθέτη, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Πρόκειται για δάνεια που συνάφθηκαν πριν ή μετά την αύξηση κεφαλαίου του 2015. Στις εξασφαλίσεις περιλαμβάνονται δύο ακίνητα που στεγάζουν ξενοδοχειακές μονάδες σε Μύκονο και Σαντορίνη, ακίνητο μεγάλης αξίας στη Βούλα Αττικής, άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων ισχύος 140 MW καθώς και κάποια πάρκα σε λειτουργία.

Τέλος, υπάρχουν ενεχυριασμένες μετοχές Πειραιώς, οι οποίες προήλθαν από τη συμμετοχή δανειοληπτριών εταιρειών στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας το 2015, όπως αποκάλυψε το σχετικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο έχει διαβιβαστεί και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι εταιρείες συμφερόντων Λογοθέτη αγόρασαν από την Πειραιώς μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, δάνεια σε ΑΠΕ και προσωπικά δάνεια πρώην στελεχών της τράπεζας Πειραιώς, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ, έναντι 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ ήταν δάνειο της Πειραιώς. Μετά το πόρισμα ακολούθησαν οι παραιτήσεις 10 στελεχών της Πειραιώς.

Εφόσον πωληθούν τα δάνεια ονομαστικής απαίτησης 400 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς μηδενίζει το άνοιγμά της σε εταιρείες συμφερόντων Λογοθέτη, κλείνοντας τον επίμαχο φάκελο, που άνοιξε πριν την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v