Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Reds

Τη σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου ανακοίνωσε η Reds.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Reds

Η Διοίκηση της «REDS Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 05.03.2021, στην έδρα της Εταιρείας, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, και όρισε (μεταξύ αυτών) τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 05ης Μαρτίου 2021 ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος εκτελεστικό)

2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό)

3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)

4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)

5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)

6. Γεώργιος Κουντούρης του Ιωάννη, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)

7. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Β. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου

2. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου

3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v