Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Interlife: Στα 19,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2020

Διατήρηση παραγωγής σε μια πτωτική χρονιά για τον κλάδο και προ φόρων κέρδη στα 19,7 εκατ. ευρώ μετά από μια πολύ μεγάλη αύξηση στα αποτελέσματα από λειτουργικές εργασίες. Στο 178% ο δείκτης φερεγγυότητας της εισηγμένης εταιρείας.

Interlife: Στα 19,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2020

Διατήρηση της παραγωγής της σε μια πτωτική χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο (διεύρυνση μεριδίου αγοράς) και ισχυρή κερδοφορία σημείωσε η Interlife το 2020, παρά τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στην ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα (με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης που δημοσίευσε η εισηγμένη) η παραγωγή της βορειοελλαδίτικης εταιρείας διαμορφώθηκε στα 68,5 εκατ. ευρώ (οριακά χαμηλότερη από αυτή του 2019) και τα προ φόρων κέρδη της στα 19,65 εκατ. ευρώ (από 25,24 εκατ. το 2019) επηρεασμένα και από την πορεία των επενδυτικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από αυτά της προηγούμενης χρήσης, ενώ αντίθετα σαφώς μικρότερα ήταν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις επενδύσεις.

Ο δείκτης φερεγγυότητας της Interlife κυμαίνεται στα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα του 178% -μάλιστα ο δείκτης φερεγγυότητας ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης διαμορφώθηκε στο 712%-ενώ το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο ανερχόταν στις 31/12/2020 στα 228,3 εκατ. ευρώ και οι βασικές του τοποθετήσεις αφορούσαν:

Ακίνητα 9,59%, εισηγμένες μετοχές 4,96%, κρατικά ομόλογα 15,83%, εταιρικά ομόλογα 15,93%, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 28,56%, προθεσμιακές καταθέσεις 17,6% και ταμείο-διαθέσιμα 7,37%.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v