Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην Prodea Investments το 100% των μετοχών της Lamda Ilida Office

To τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στην Prodea Investments το 100% των μετοχών της Lamda Ilida Office
Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών με την εταιρεία Lamda Development S.A. για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Lamda Ilida Office S.M.S.Α., 100% θυγατρικής της Lamda Develοpment και ιδιοκτήτριας του κτηρίου γραφείων «Ilida Business Center» στο Μαρούσι.

Η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών. Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30.09.2021.

To τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το «Ilida Business Center» είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό κτήριο γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής, έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης. Βρίσκεται σε προνομιακή θέση, δίπλα στο Golden Hall και το Ο.Α.Κ.Α, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση τόσο μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας όσο και μέσω της Αττικής Οδού (Κόμβος Λ. Κηφισίας ή «Δακτυλίδι») και προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις της Prodea στον βόρειο άξονα και το business district του Αμαρουσίου.

Η Lamda Develοpment σημειώνει στη δική της ανακοίνωση πως η συναλλαγή εκτιμάται ότι δεν θα έχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ενώ θα προκύψει όφελος σε επίπεδο ομίλου Lamda Develοpment από τη μείωση των ενοποιημένων δανειακών υποχρεώσεων κατά το ποσό €39,1 εκατ. (ήτοι η ονομαστική αξία του δανείου της θυγατρικής την 31.12.2020).

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της εταιρείας, που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και τα εμπορικά της κέντρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v