Νέες εξαγορές ακινήτων από την Intercontinental

Στόχος έως το τέλος του 2021 η αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων να διαμορφωθεί στα 140 εκατ. ευρώ και το 2023 στα 200 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και ο σχεδιασμός για νέα χρηματοδότηση.

Νέες εξαγορές ακινήτων από την Intercontinental

Σε δύο νέες εξαγορές ακινήτων εντός του προσεχούς διμήνου προχωρά η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ Intercontinental International, ενώ έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να προχωρήσει και σε νέες συναλλαγές.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, οι δύο ώριμες συναλλαγές αφορούν σε εμπορικά ακίνητα (big boxes), συνολικής αξίας 17,1 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης δε και της προσθήκης του προσφάτως εξαγορασθέντος ακινήτου στην Λεωφ. Κηφισίας (γραφειακοί χώροι μισθωμένοι στην GSK), το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί στα 124,6 εκατ.ευρώ, όταν στο τέλος του 2020, η αξία του άγγιζε τα 95 εκατ. ευρώ περίπου, με 32 ιδιοκτησίες. Στόχος έως το τέλος του 2021, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι δε το χαρτοφυλάκιο να ενισχυθεί περαιτέρω στα 140 εκατ. ευρώ, με τη διάθεση ακόμη 15 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνήψε πρόσφατα ομολογιακό δανεισμό 40 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας με τη Eurobank, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το παραπάνω επενδυτικό πλάνο.

Πέρα ωστόσο από τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, η διοίκηση της εταιρείας επεξεργάζεται τη διαμόρφωση νέου επενδυτικού κύκλου με ορίζοντα επταετίας. Προς το παρόν, τόσο το ύψος των επενδύσεων όσο και το μείγμα των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που θα το εξυπηρετήσει είναι υπό διαμόρφωση και αναμένεται να πάρει οριστική μορφή στο τέλος της φετινής χρήσης. Παρ' όλα αυτά ο άμεσος πρώτος στόχος αφορά στη διαμόρφωση χαρτοφυλακίου ακινήτων, η αξία των οποίων στο τέλος του 2023 θα ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο λόγος δανεισμού προς αξία ακινήτων (loan to value) της ICI στο τέλος του 2020 ήταν 27% ενώ στο τέλος του 2021 -μετά τη σύναψη του παραπάνω ομολογιακού- υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 46,5% (65 εκατ. ευρώ), ποσοστό το οποίο υπολείπεται του 75%, στο οποίο δύναται να φθάσει το εν λόγω ratio για ΑΕΕΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Χαλικιά επικεντρώνεται στην απόκτηση ακινήτων υψηλής απόδοσης, ενώ το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε αποεπένδυση από οικιστικά ακίνητα. Το χαρτοφυλάκιο των 33 ακινήτων που κατέχει σήμερα είναι μισθωμένο κατά 99% σε αξιόπιστους μισθωτές, ενώ η μέση απόδοση (yield) διαμορφώνεται στο 8,5%.

Ο μέσος όρος των μισθωτήριων συμβολαίων αγγίζει τα 8 χρόνια, ενώ για το 57% των μισθώσεων προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή ενοικίου κατά 3,5%, γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερή ανάπτυξη εσόδων. Σημειώνεται πως το 2020, παρά την πανδημία, τα έσοδα της ΑΕΕΑΠ διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ (οριακά μειωμένα κατά 2%) ενώ τα καθαρά κέρδη στα 6,6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,37 ευρώ ανά μετοχή.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v