Alpha Bank: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Στις 28 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ 800 εκατ. της τράπεζας. Πώς θα γίνει η κατανομή σε υφιστάμενους και νέους μετόχους. Θα συμμετάσχει στο ποσοστό που του αναλογεί ο Paulson. Στις 13 Ιουλίου οι νέες μετοχές στο ταμπλό. Το ενημερωτικό δελτίο.

Alpha Bank: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Στη δημοσιότητα έδωσε η Alpha Bank την πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό για το ενημερωτικό δελτίο της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η Paulson & Co θα συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata) στην αύξηση κεφαλαίου. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εγγραφεί στην ιδιωτική τοποθέτηση μέχρι το ποσό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%. Ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euro2day.gr, το ΤΧΣ  θα περιορίσει το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank στο 9%, στέλνοντας σήμα στις αγορές ότι το κράτος επιδιώκει τη σταδιακή αποεπένδυσή του από τις τράπεζες.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 28 Ιουνίου και λήγει στις 30. Στις 6 Ιουλίου ανακοινώνεται η έκβαση της δημόσιας προσφοράς, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών εκτιμάται στις 13 Ιουλίου. 

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»), και

) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας όπως καθορίσει τον επιμερισμό των Νέων Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (28 έως και 30 Ιουνίου 2021) θα διενεργηθεί και η Διεθνής Προσφορά.

Η τιμή διάθεσης

Η Τιμή Διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί ωαπό τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, η Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίζεται σε €1,20 ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης την 1 Ιουλίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών, ενώ τυχόν ποσό άνω της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή που θα καλυφθεί θα πιστωθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

Γενικά στοιχεία

Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές.

Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ’ Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Η κατανομή

Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Δημόσιας Προσφορά και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής, 20% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και 80% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Νέες Μετοχές που κατανέμονται αλλά δεν καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, και αντιστρόφως. Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων (κατά την έννοια της Ενότητας Ι, Μέρος 1 (92) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο ότι, εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας τους, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων τους και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφονται, ή αν οποιοσδήποτε αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.

Το τελικό ποσό κάλυψης των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα ισούται με τον αριθμό των Νέων Μετοχών που τελικά θα τους χορηγηθεί πολλαπλασιαζόμενο επί της τελικής Τιμής Διάθεσης, που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής.
Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι εγγραφές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη ή, κατά περίπτωση, Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή και στο Λογαριασμό Αξιoγράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές

Οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και ώρα Ελλάδος 16:00 την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της Αlpha Bank, καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που προσέρχονται στα καταστήματα της Αlpha Bank θα προσκομίζουν το δελτίο ταυτότητας τους ή διαβατήριο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα τους και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους. Εάν δεν τηρούν ήδη λογαριασμό καταθέσεων στην Αlpha Bank θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προσκομίζουν και το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρεία έχει ανοίξει στην Αlpha Bank για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ο «Λογαριασμός ΑΜΚ»), το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους σε πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή που τηρούνται στην Αlpha Bank, και στον οποίο ο επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 37/16.05.2008 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την ατομική του Μερίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων («ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από την Αlpha Bank στο σύνολο των αιτήσεων, ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος ατομικού λογαριασμού αξιογράφων και συνδικαιούχος της ΚΕΜ να παραλάβει τους αντίστοιχους τίτλους.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή διαπιστωθούν από την Αlpha Bank πολλαπλές εγγραφές, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα ενοποιείται και θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Τιμής Διάθεσης, θα επιστρέφεται άτοκα στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό ή, κατά περίπτωση, θα αποδεσμεύονται τα τυχόν επιπλέον ποσά καταθέσεων, και, σε περίπτωση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά με δέσμευση λογαριασμού κατάθεσης που τηρείται στην Αlpha Bank κατά τα ανωτέρω, θα χρεώνεται ταυτοχρόνως ο εν λόγω λογαριασμός με το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών, που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κλπ.) μέχρι την αποδέσμευση τους, ενώ η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού θα γίνεται άτοκα.

Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές

Οι εγγραφές των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και ώρα Ελλάδος 16:00 την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής αποκλειστικά μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με τους οποίους συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές.

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ειδικών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί στον Λογαριασμό ΑΜΚ το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους. Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν τις προσφορές τους και κάθε νέα προσφορά θα ακυρώνει τις προηγούμενες.

Την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνται οριστικές.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που κάθε Ειδικός Επενδυτής δικαιούται να αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό άτοκα.

Κατά προτεραιότητα κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους 

Δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί όπως καθορίσει τον επιμερισμό των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης κατά τη διακριτική ευχέρειά του, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στη Δημόσια Προσφορά ή στη Ιδιωτική Τοποθέτηση, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Η κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που ορίζονται στην από 15 Ιουνίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια στη συμμετοχή του ΤΧΣ, όπως και σε κάθε άλλο υφιστάμενο μέτοχο που συμμετέχει στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Δυνάμει της από 23 Μαΐου 2021 επιστολής του προς την Αlpha Bank, το ΤΧΣ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στη Ιδιωτική Τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%, σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ.

Επιπρόσθετα, η Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής.

Χωρίς να θίγονται οι αρχές κατανομής που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει εγγραφές για Νέες Μετοχές σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία φρονεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι εγγραφές για Νέες Μετοχές ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτηθεί (μέσω δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων χρηματοδοτικών τεχνικών), άμεσα ή έμμεσα, από ή με τη συνδρομή της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε θυγατρικών της.

Κατανομή Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά - Κατά Προτεραιότητα Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους

Από τις Νέες Μετοχές που έχουν αρχικώς επιμεριστεί στη Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, θα προσδιορισθεί μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικοί Επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας την 28 Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας και οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

α. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία καταγραφής που καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι η 28η Ιουνίου 2021, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,

β. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως,

γ. Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί, ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και

δ. Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.).

Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και θα υποβάλουν αίτηση Κατά Προτεραιότητα Κατανομής για το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πρέπει:

α. να εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρείας με το σχετικό ποσοστό συμμετοχής στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (ήτοι οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν διακανονιστεί κατά το εν λόγω χρονικό σημείο) ή/και

β. σε περίπτωση που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας μέσω διαμεσολαβητή/-ών [κατά την έννοια του άρθρου 26 παρ. β) του ν. 4706/2020 (το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 1 στοιχείο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)], να παραδώσουν βεβαίωση/βεβαιώσεις του/των εν λόγω διαμεσολαβητή/-ών, η/οι οποία/-ες αποδεικνύει/-ουν τον ακριβή αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται μέσω διαμεσολαβητή/-ών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα εφαρμοστεί μόνο για όσες εντολές δίνονται στην Τιμή Διάθεσης. 

Η Εταιρεία θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετοχικής της σύνθεσης μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή για τους υφιστάμενους Μετόχους, σύμφωνα με τη συμμετοχή που διατηρούν έως και την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σε περίπτωση που επενδυτής δικαιούμενος Κατά Προτεραιότητα Κατανομής εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερβαίνει την ποσοστιαία συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (υπερκάλυψη), τότε σε Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα υπόκειται μόνον εκείνος ο αριθμός Νέων Μετοχών που αντιστοιχεί σε αυτή την ποσοστιαία συμμετοχή του επενδυτή στην Εταιρεία.

Μετά την κατά τα ανωτέρω Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, εγγραφές για Νέες Μετοχές από τους ως άνω επενδυτές, οι οποίες δεν έχουν ικανοποιηθεί, θα προστίθενται στις εγγραφές των νέων εγγραφόμενων επενδυτών και θα ικανοποιούνται σύμμετρα, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες Νέες Μετοχές.

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.) .

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά δεν εξαρτάται από τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου θα έχουν υποβάλει την αίτηση εγγραφής τους.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιογράφων των δικαιούχων Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών.

Η καταχώρηση των Νέων Μετοχών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Χ.Α., τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών στην Δημόσια Προσφορά παρέχονται στην ενότητα 18 «TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND PUBLIC OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου ενώ το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς περιλαμβάνεται στην ενότητα 19 «ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Αν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4548/2018

*Δείτε την πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό, στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v