Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στις 3 Αυγούστου η καταβολή μερίσματος

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.

AS Company: Στις 3 Αυγούστου η καταβολή μερίσματος

Η AS Company γνωστοποίησε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που έλαβε χώρα στις 25.6.2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2020 μικτού ποσού 0,08372537 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 37.906 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,0795391015 ευρώ ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 (RecordDate).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της τράπεζας «EurobankA.E.». Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλαδή μέχρι 31-12-2026, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942. Με την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Παρασκευή 04.08.2023 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Οδός Ιωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 572000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «EurobankAE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, ΤΚ 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v