Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Καθυστερεί η απορρόφηση κεφαλαίων

Την μεταβολή του χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού 793.326 ευρώ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Καθυστερεί η απορρόφηση κεφαλαίων
Την μεταβολή του χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού 793.326 ευρώ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems που πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2002.

Eιδικότερα, η απορρόφηση του ποσού των 646.519 ευρώ για την διαμόρφωση του κτιρίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας καθώς και του ποσού των 146.735 ευρώ για το νέο ειδικό Business Unit θα πραγματοποιηθούν έως την 31/12/2003.

Η καθυστέρηση στην διάθεση του ποσού των 646.519,74 ευρώ για την διαμόρφωση του κτιρίου στα Οινόφυτα–Βοιωτίας οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης των απαραίτητων αδειών λόγω της φύσεως του κτιρίου από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.

Η Διοίκηση της εταιρίας αναφέρει ότι η εκτιμώμενη δαπάνη ανέγερσης και επεκτάσεων στο ακίνητο στα Οινόφυτα έχει προϋπολογισθεί στο πόσο των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου το οποίο και θα διατεθεί εξ ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας και με τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα οφέλη της εταιρίας θα είναι πολλαπλάσια τόσον χρηστικά δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κέντρο διανομής και γραφείων της εταιρίας, όσον και σε υπεραξίες από την εκμετάλλευση του ακινήτου.

Τέλος, σχετικά με την ανάπτυξη του νέου ειδικού τμήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την προώθηση νέων προϊόντων αποφασίσθηκε να παραταθεί ο χρόνος διάθεσης του υπόλοιπου ποσού των 146.735,14 ευρώ έως την 31.12.2003 λόγω του ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του είναι η ολοκλήρωση του κτιρίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v