Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Ανέβηκε στο 5,1% το ποσοστό της Helikon

Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 189.334.609 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας.

Eurobank: Ανέβηκε στο 5,1% το ποσοστό της Helikon

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» (εφεξής «Helikon»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 16.07.2021, ανήλθε σε 5,10% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 189.334.609 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v