ΟΤΕ: Σε περίπου 60 εκατ. ευρώ το τίμημα για την αγορά του 30% της TRM

Η αποτίμηση, οι προσαρμογές μετά το συνυπολογισμό καθαρού δανεισμού και κεφαλαίου κίνησης και η εκτίμηση για το ύψος του τιμήματος, που διατυπώνει η εταιρεία.

ΟΤΕ: Σε περίπου 60 εκατ. ευρώ το τίμημα για την αγορά του 30% της TRM

Ενα ποσό πέριξ των 60 εκατ. ευρώ αναμένεται να διαθέσει ο ΟΤΕ για να (επαν)αγοράσει το 30% της Telekom Romania Mobile (TRM) από την Romania, εκπληρώνοντας τη βασική αίρεση που έθεσε η Κομισιόν για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσής του από τη ρουμανική εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας.

Στις 28 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) ενέκρινε τη συμφωνία, που ανακοινώθηκε την 9 Νοεμβρίου 2020, μεταξύ του Ομίλου ΟΤΕ και της Orange Romania, για την πώληση του 54,01% της συμμετοχής του ΟΤΕ στην TELEKOM ROMANIA. Έθεσε, όμως, τον εξής όρο: να πωλήσει η Telekom Romania το 30% που κατέχει στην Telekom Romania Mobile.

O OTE γνωστοποίησε, άμεσα, την πρόθεσή του να αγοράσει το 30% της TRM καθώς κατέχει το υπόλοιπο 70% και στις οικονομικές καταστάσεις Β τριμήνου (σ.σ. μεταγενέστερα γεγονότα) αναφέρεται ότι το 30% αποτιμάται σε 32,8 εκατ. ευρώ, με βάση τη συμφωνημένη αποτίμηση του 100% της TRM αποτιμήθηκε στα 109 εκατ. ευρώ. Το τελικό τίμημα, όμως, θα καθοριστεί, μετά τις τελικές προσαρμογές στον καθαρό δανεισμό και στο κεφάλαιο κίνησης της TRM.

Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις η εκτιμώμενη τιμή αγοράς ανέρχεται, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, σε περίπου 59,5 εκατ. ευρώ και θα οριστικοποιηθεί όταν θα είναι διαθέσιμα τα τελικά ποσά του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης.

Σε συνέχεια της έγκρισης, η συναλλαγή μεταξύ του Ομίλου και της Orange Romania για την πώληση της TELEKOM ROMANIA αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v