Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Για ποια ακίνητα αναζητά συνεταίρο

Εστάλησαν προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος και ανατέθηκε η αποτίμηση. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, οι κατοικίες και τα βιομηχανοστάσια. Τα «προνόμια» που θα έχει το joint venture έναντι της ροής ανακτηθέντων ακινήτων.

Alpha Bank: Για ποια ακίνητα αναζητά συνεταίρο

Ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία (project Skyline) της Alpha Bank για την ανάδειξη επενδυτή, ο οποίος θα αποτελέσει τον στρατηγικό της εταίρο  στη διαχείριση και εκμετάλλευση σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου ακινήτων, που διαθέτει ο όμιλος.

Τις προηγούμενες ημέρες, εστάλησαν από τους συμβούλους (Axia Ventures, Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Βank) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές (σ.σ. όσους ασχολούνται με επενδύσεις σε ακίνητα), ενώ μέσα στο μήνα θα σταλούν και οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs). Ταυτόχρονα, έχει ανατεθεί στις Δανός & Συνεργάτες, Arbitrage Real Estate Advisors και σε άλλες δύο εταιρείες η διενέργεια αποτίμησης για τα ακίνητα, που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα κληθούν να αποτιμήσουν και να καταθέσουν προσφορές για ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 700 ακινήτων, αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον όμιλο ακίνητα, που αποτιμούνται πέριξ των 130 εκατ. ευρώ, τα οποία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται από την Alpha. Πρόκειται για κτήρια γραφείων, με πιο εμβληματικά αυτά που ανήκαν στην Εμπορική (Κοραή, Σοφοκλέους), αλλά και για ιδιόκτητα τραπεζικά καταστήματα.

Επιπρόσθετα, η περίμετρος του χαρτοφυλακίου θα περιλαμβάνει ανακτηθέντα ακίνητα όλων των κατηγοριών. Ήτοι, διαμερίσματα και κατοικίες αξίας περίπου 80 εκατ. ευρώ, βιομηχανικά κτήρια, γραφεία και καταστήματα.

Ο όμιλος Alpha θα εισφέρει τα ακίνητα στην Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία για τον παραπάνω σκοπό θα μετασχηματισθεί σε «χρηματιστηριακό κέλυφος», μεταβιβάζοντας τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα και το προσωπικό της στην 100% θυγατρική της Alpha Βank, Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. (AREM-I).

Εν συνεχεία, η Alpha θα πωλήσει στον προτιμητέο επενδυτή πλειοψηφικό ποσοστό της Alpha Αστικά Ακίνητα (σ.σ. από 50% συν μια μετοχή ως 85%). Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Το ύψος του ποσοστού, που θα μεταβιβαστεί, θα αποφασιστεί, όταν πια διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα για το που αποτιμούν οι επενδυτές το χαρτοφυλάκιο.

Στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή θα είναι η διατήρηση ή μη της Apha Αστικά Ακίνητα (ΑΣΤΑΚ) στο Χ.Α. Αν αποφασίσει ότι δεν θέλει να έχει εισηγμένη επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων, θα ζητήσει την έξοδό της εταιρείας, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι η Alpha κατέχει το 93% της εταιρείας.

Πρόθεση της Alpha Bank είναι η «νέα» Alpha Αστικά Ακίνητα να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την AREM-I, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος Alpha επιδιώκει να αυξήσει και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του.

Δεν έχει διευκρινισθεί αν θα δοθεί στον προτιμητέο επενδυτή η δυνατότητα να συμμετάσχει μετοχικά και στην AREM-I, η οποία απορροφώντας την υφιστάμενη δραστηριότητα της ΑΣΤΑΚ, θα μεταμορφωθεί σε εταιρεία, που θα παρέχει υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ. εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση κ.λπ.) τόσο εσωτερικά στον όμιλο όσο και σε τρίτους.

Τα προνόμια του joint venture

Η κοινοπραξία, μεταξύ Alpha Bank και προτιμητέου επενδυτή, θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί, κατά προτεραιότητα, τα ακίνητα, που ανακτά ο όμιλος, μέσω πλειστηριασμών και οριστικών διακανονισμών.

Η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται ότι θα διενεργηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, ενώ η επιλογή από την Alpha Βank του προτιμητέου επενδυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Η μεταβίβαση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα της ΑΣΤΑΚ στην AREM-I αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v