Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας Λάππας: Κέρδη €961 χιλ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 12.668.646 έναντι ευρώ 10.486.601 αυξημένος κατά 20,81% σε σχέση με το Α εξάμηνο του 2020.

Κλουκίνας Λάππας: Κέρδη €961 χιλ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Οι συνολικές πωλήσεις του Α΄ εξαμήνου της Κλουκίνας Λάππας, μετά και την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των φυσικών καταστημάτων της στις 5 Απριλίου κατέγραψαν αύξηση 17,21% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ ξεπέρασαν και κατά 4,71% και το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε €11.414.497 έναντι €9.738.838. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε ευρώ 2.917.627 έναντι ευρώ 1.944.681 του Α εξάμηνου του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 50,03%. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε ευρώ 1.329.901, έναντι ευρώ 191.850.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €1.013.656 έναντι ζημιών ευρώ 316.485 που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 12.668.646 έναντι ευρώ 10.486.601 αυξημένος κατά 20,81% σε σχέση με το Α εξάμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ευρώ 3.406.171 έναντι ευρώ 2.331.709 το Α εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 46,08%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη ευρώ 1.320.905 έναντι ζημιών ευρώ 24.685.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη €961.739 έναντι ζημιών ευρώ 521.295 που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις τoυ εμπορικού τομέα στην Ελλάδα ανήλθαν σε ευρώ 10.667.686 έναντι ευρώ 9.273.781 αυξημένες κατά 15,03% σε σχέση με το Α εξάμηνο του 2020. Σημαντική ανάκαμψη πωλήσεων σημειώθηκε και στις αγορές των Βαλκανίων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν το 11,83% του συνόλου των πωλήσεων, σημείωσαν αύξηση 71,75% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1.431.749 από ευρώ 833.621 το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Όσον αφορά τον Ενεργειακό Τομέα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 569.211 έναντι ευρώ 379.199 αυξημένος κατά 50,11%.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι πωλήσεις για το Β εξάμηνο θα επηρεαστούν θετικά από την ανακαίνιση του καταστήματος MOTHERCARE στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens και από την συνένωσή του με το νέο όμορο κατάστημα EARLY LEARNNG CENTRE το οποίο λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2021 καθώς και από τη λειτουργία του νέου καταστήματος της Εταιρείας στο SMART PARK στα Σπάτα που προγραμματίζεται τον Νοέμβριο του 2021.

Το θετικό αποτέλεσμα των πωλήσεων του Α εξαμήνου σε συνδυασμό με την επιστροφή στην κανονικότητα και τη συνεχή επένδυση της Εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προώθηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων δημιουργούν στη διοίκηση του Ομίλου αισιοδοξία για την πορεία των πωλήσεων για το υπόλοιπο του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v