Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παραιτήθηκαν οι Ι. Βεζύρογλου και Αμ. Οντόνι από την Yalco

Νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης, σε αντικατάστασή των παραιτηθέντων, αναλαμβάνουν οι κύριοι Μιχαήλ Μπουτάρης και Μαριάννα Γερακίτη.

Παραιτήθηκαν οι Ι. Βεζύρογλου και Αμ. Οντόνι από την Yalco

Η Διοίκηση της Yalco προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Ιωάννης Βεζύρογλου και κύριος Αμεντέο Οντόνι, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., γνωστοποίησαν την παραίτησή τους για προσωπικούς λόγους, με τις από 29/10/2021 επιστολές τους.

Την 01/11/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και του άρθρου 9 παρ. 4 του Νόμου 4706/2020, εξέλεξε :

A.Νέα μέλη του Δ.Σ., σε αντικατάστασή των παραιτηθέντων, τους κύριο Μιχαήλ Μπουτάρη και κυρία Μαριάννα Γερακίτη. Στη συνέχεια το Δ.Σ. και με τη συμμετοχή των νέων μελών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω :

1. Πρόεδρος : Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Στροφυλίου 24 Κηφισιά 14561, με ΑΔΤ ΑΜ242921 και με Α.Φ.Μ. 079649726, ΔΟΥ Κηφισιάς, εκτελεστικό μέλος.

2. Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1949, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κορομηλά 3, με ΑΔΤ ΑΒ 369705 και με Α.Φ.Μ 013026575, ΔΟΥ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Καποδιστρίου 6 Κηφισιά 145 62, με ΑΔΤ ΑΚ 031283 και με Α.Φ.Μ. 076610992, ΔΟΥ Κηφισιάς, εκτελεστικό μέλος.

4. Μέλος : Μιχαήλ Μπουτάρη του Ιωάννη που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθήνας Αττικής με ΑΔΤ Χ577571 και με ΑΦΜ 027477348, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Μέλος : Μαριάννα Γερακίτη του Χαραλάμπους που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθήνας Αττικής με ΑΔΤ Ρ111221 και με ΑΦΜ 078822357, ΔΟΥ Κηφισιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

B. Νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου τον κύριο Μιχαήλ Μπουτάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Ιωάννη Βεζύρογλου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v