Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Wind: «Σπάει» τη σταθερή τηλεφωνία, δημιουργεί νέα εταιρεία για οπτικές ίνες

Η Wind δημοσίευσε στο ΓΕΜΗ τη μερική διάσπαση του κλάδου της σταθερής τηλεφωνίας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας. Αυτή θα αναλάβει τις υποδομές και ειδικά τις οπτικές ίνες και θα δραστηριοποιηθεί στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Wind: «Σπάει» τη σταθερή τηλεφωνία, δημιουργεί νέα εταιρεία για οπτικές ίνες

Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας, που θα αναλάβει τις υποδομές της σταθερής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα την ανάπτυξη οπτικών ινών, συστήνει η Wind, ουσιαστικά διασπώντας τον κλάδο της σταθερής σε δύο κομμάτια (υποδομών και τηλεφωνίας). Επίσης η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη χονδρική, πουλώντας τις υπηρεσίες της σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, συμπεριλαμβανομένου και της Wind Hellas.

Ειδικότερα η Wind δημοσίευσε στο ΓΕΜΗ το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών (NGA Network) καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού (υποδομές και καλώδια οπτικών ινών) των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών αρ. 106.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης, η σχετική απόφαση ελήφθη στις αρχές Αυγούστου ενώ η μερική διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα το συμφέρον της Wind και της μετόχου της στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, που αφορά:

  • Την οργανική ανάπτυξη μέσα από την επιτάχυνση των επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς και σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.
  • Την περαιτέρω ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των υπηρεσιών χονδρικής και
  • Την εκμετάλλευση ευκαιριών που προσφέρουν οι σύγχρονες υποδομές υπηρεσιών επικοινωνίας μέσα από την άντληση νέων πόρων χρηματοδότησης και την απελευθέρωση υφιστάμενων που θα αξιοποιηθούν από τη Wind.

Η αποτίμηση της νέας εταιρείας

Η νέα εταιρεία που δημιούργησε η Wind αποτιμάται κοντά στα 70 εκατ. ευρώ. Την αποτίμηση έκανε η Deloitte, ενώ ο σχηματισμός της γνωστοποιήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η Deloitte αναφέρει ότι το περιθώριο ανάπτυξης είναι μεγάλο, καθώς η χώρα στερείται υποδομών οπτικών ινών, ενώ επισημαίνει αντίστοιχα παραδείγματα ανάπτυξης εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα θα μεταφερθούν σε αυτήν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, θα ενημερωθούν εγκαίρως όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Όλο το σχέδιο θα τεθεί στη γενική συνέλευση της Wind και κατόπιν θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Η δραστηριότητας της νέας εταιρείας

Για  την ανάπτυξη του πυρήνα των εμπορικών δραστηριοτήτων της και την ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, η νέα εταιρεία θα παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες χονδρικής ανοιχτής πρόσβασης και μη διακριτικής μεταχείρισης σε αδειοδοτημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στόχος θα είναι η επιτάχυνση της κατασκευής δικτύων οπτικών ινών μέσω των αρχιτεκτονικών fiber to the cabinet και fiber to the home στην Ελλάδα,  η περαιτέρω αύξηση της ευρυζωνικότητας και κατά συνέπεια, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας των τελικών χρηστών.

Θα διαθέτει μία πελατειακή βάση η οποία αποτελείται από τους κορυφαίους Ιnternet service providers στη χώρα (ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Nova και κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα η νέα εταιρεία ως αυτόνομη θα ενισχύσει τις αγορές χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών και μισθωμένων γραμμών, παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση λειτουργώντας αυστηρά με βάση τις υφιστάμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις καθώς και τις συνήθεις συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά και χωρίς διακρίσεις προς όλους τους παρόχους.

Καθότι αυτόνομη και δεδομένης και της φύσης της, η νέα εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα και με άλλους τρίτους παρόχους, αντανακλώντας τη διεθνή τάση στις επικοινωνίες και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εν λόγω πράξη εταιρικού μετασχηματισμού. Με τη σύσταση της νέας εταιρείας, η Wind θα συμβάλει καθοριστικά στην πραγμάτωση μιας ομαλής, έγκαιρης και αποτελεσματικής μετάβασης από το παραδοσιακό δίκτυο χαλκού στα δίκτυα νέας γενιάς.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v