Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Εκταμίευσε το ομολογιακό δάνειο έως 5,2 εκατ. ευρώ.

Το ποσό θα διατεθεί στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA Romania S.R.L.

ΣΙΔΜΑ: Εκταμίευσε το ομολογιακό δάνειο έως 5,2 εκατ. ευρώ.
Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ανακοίνωσε ότι την 02.12.2021 εκταμιεύθηκε το κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους έως  5.237.400 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα, ως αρχικό ομολογιούχο, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, που υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Το ποσό από την ανωτέρω εκταμίευση θα διατεθεί στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA Romania S.R.L.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v