Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Η Έλλη Μ. Ανδριοπούλου εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ

Η διάρκεια της θητείας του εκλεγέντος Μέλους ορίστηκε από την 1.1.2022 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά.

Alpha: Η Έλλη Μ. Ανδριοπούλου εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 16.12.2021 εξέλεξε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την κυρία Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, σε αντικατάσταση του από 17.6.2021 παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αρτέμιου Χ. Θεοδωρίδη.

Η διάρκεια της θητείας του εκλεγέντος Μέλους ορίστηκε από την 1.1.2022 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά.

Περί της εκλογής του νέου Μέλους θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από την 1.1.2022, ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η κυρία Έλλη Μ. Ανδριοπούλου και ο κ. Ευθύμιος  Ο. Βιδάλης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι κυρίες Carolyn G. Dittmeier και Elanor R. Hardwick και οι κ.κ. Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v