Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Συμμετείχε στην ΑΜΚ της θυγατρικής της στην Κύπρο

Η ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εν λόγω κατά 100% θυγατρικής εταιρείας για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος της εξαγοράς της Σκανδιναβικής Centevo, ανακοίνωσε η Profile.

Profile: Συμμετείχε στην ΑΜΚ της θυγατρικής της στην Κύπρο

Ολοκληρώθηκε στις 8 Δεκεμεμβρίου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της Profile στην Κύπρο που είχε αποφασιστεί κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 201.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 11,4286 ευρώ και συνακόλουθα το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στην εν λόγω θυγατρική ανέρχεται σε 2.300.005,75 ευρώ.

Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εν λόγω κατά 100% θυγατρικής εταιρείας για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος της εξαγοράς της Σκανδιναβικής Centevo.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της εν λόγω θυγατρικής της που αποτελεί και τον βασικό άξονα της εξωστρεφούς δραστηριότητας του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v