Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στα €22,51 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €22.516.169,70, διαιρούμενο σε 75.053.899 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Intrakat: Στα €22,51 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Η εταιρεία «ΙΝTRAKAT» ενημερώνει προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €22.516.169,70, διαιρούμενο σε 75.053.899 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v