Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 3,42 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Mermeren Kombinat

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 29/04/2022. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date) είναι η 03/05/2022.

Μέρισμα 3,42 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Mermeren Kombinat

Το ποσόν των 988.912.514 Δηναρίων (16.029.054,45 Ευρώ) διανέμει ως μέρισμα στους μετόχους της η Mermeren Kombinat, όπως αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Το μέρισμα αφορά σε:

• Κέρδη εις νέον πραγματοποιηθέντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 ποσού 557.628.497 Δηναρίων (9.038.471,46 Ευρώ).

• Μέρος των κερδών χρήσεως 2021 ποσού 431.284.017 Δηναρίων (6.990.582,98 Ευρώ).

Το ποσό του μικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 3,42 Ευρώ μεικτό (1 Eυρώ = 61,695 Δηνάρια).

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 29/04/2022. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 03/05/2022. Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 04/05/2022. Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 05/05/2022 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v