Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 106.202 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας κτήσης 673.097,65 €, και μέση τιμή κτήσης 6,3379 € ανά μετοχή

Profile: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η «PROFILE»  γνωστοποιεί  την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Μαΐου 2020.

Κατά την ημερομηνία λήξης του ως άνω Προγράμματος (07.05.2022) η Εταιρεία κατέχει συνολικά 106.202 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας κτήσης 673.097,65 €, και μέση τιμή κτήσης 6,3379 € ανά μετοχή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,88% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v