Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Προϋπολογίζει ζημιά €250 εκατ. για τις φετινές τιτλοποιήσεις

Η τράπεζα πρόκειται να βγάλει προς πώληση δάνεια τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ. Η προϋπολογισθείσα ζημιά και η υπερκάλυψη από το κέρδος πώλησης των POS. Ποια δάνεια θα τιτλοποιήσει.

Alpha Bank: Προϋπολογίζει ζημιά €250 εκατ. για τις φετινές τιτλοποιήσεις

Σε πωλήσεις/τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει εντός της φετινής χρονιάς η Alpha Bank, με στόχο να ρίξει το απόθεμα των NPEs χαμηλότερα των 2,9 δισ. ευρώ (NPE ratio περίπου 7% από 13,1% στο τέλος του 2021).

Η τράπεζα ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια του 2021 την τιτλοποίηση Cosmos καθώς και το project Orbit (ανεξασφάλιστα δάνεια 1,3 δισ. ευρώ), ενώ υπέγραψε δεσμευτική σύμβαση για το project Sky (πώληση κυπριακών κόκκινων δανείων 2,2 δισ. μαζί με ανακτηθέντα ακίνητα 0,2 δισ. ευρώ).

Για φέτος έχει δρομολογήσει την πώληση επιχειρηματικών, ναυτιλιακών δανείων καθώς και συμβάσεων leasing, ενώ υπάρχει στο πρόγραμμα η τιτλοποίηση Solar, που αφορά σε μη εξυπηρετούμενα κοινοπρακτικά δάνεια όλων των συστημικών τραπεζών, εκ των οποίων στην Alpha αντιστοιχούν 451 εκατ. ευρώ.

Tα επιχειρηματικά δάνεια (project Ερμής) είναι μικτής λογιστικής αξίας 660 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν απαιτήσεις από δάνεια δύο-τριών μεγάλων επιχειρήσεων και αρκετών SMEs. Ο διαγωνισμός έχει καθυστερήσει σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η PriceWaterhouseCoopers, που ενεργεί ως σύμβουλος, ολοκληρώνει την προεργασία και θα ακολουθήσει αποστολή συμβάσεων εμπιστευτικότητας.

Στα ναυτιλιακά, η Alpha έχει έρθει σε κατ’ αρχάς συμφωνία με την Πειραιώς για την πώληση των απαιτήσεών της από την ΑΝΕΚ (σ.σ. ονομαστική απαίτηση 60 εκατ. ευρώ), όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία διάσωσης. Η συμφωνία διάσωσης όμως της ΑΝΕΚ έχει «παγώσει μετά την εκτίναξη του κόστους πετρελαίου λόγω ρωσικής εισβολής, που ανέτρεψε το business plan του «διασώστη» Attica Group. Πέραν των δανείων της ΑΝΕΚ προβλέπεται να πωληθούν απαιτήσεις από δάνεια δύο ναυτιλιακών εταιρειών, συνολικού ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Το πλάνο περιλαμβάνει και την πώληση μη εξυπηρετούμενων συμβάσεων leasing, μικτής λογιστικής αξίας 340 εκατ. ευρώ. H μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, λόγω αποαναγνώρισης, αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς.

Για τις παραπάνω συναλλαγές ο όμιλος έχει προϋπολογίσει ζημιά της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, η οποία θα υπερκαλυφθεί από το κεφαλαιακό κέρδος πώλησης του 51% του κλάδου POS καθώς και το κέρδος αποτίμησης του υπόλοιπου 49%.

Τέλος, είτε θα βγει προς πώληση ένα μικρό χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων απαιτήσεων, ονομαστικής αξίας 250-300 εκατ. ευρώ, είτε θα ενεργοποιηθεί -κατόπιν συμφωνίας- η μεταβίβασή του στη Hoist, ως παρακολούθημα του χαρτοφυλακίου Orbit.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω κινήσεων και την προβλεπόμενη οργανική μείωση των NPEs κατά 700 εκατ. ευρώ (σ.σ. εφόσον δεν υπάρξει σοβαρή ροή νέων NPEs λόγω Ουκρανίας), το απόθεμα των NPEs προβλέπεται να υποχωρήσει σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς, με το NPE ratio να διαμορφώνεται πέριξ του 7%. Σημειώνεται ότι ο όμιλος διέθετε στις 31/12/2021 στα NPEs ρυθμισμένα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ, με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών (FPNLs).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v