Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fourlis: Εγκρίθηκε μέρισμα 0,11 ευρώ, στις 30 Ιουνίου η αποκοπή

Από την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος από την εισηγμένη.

Fourlis: Εγκρίθηκε μέρισμα 0,11 ευρώ, στις 30 Ιουνίου η αποκοπή

Τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση της Fourlis που συνεδρίασε σήμερα. 

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα προέρχεται : α) εν μέρει από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά το ποσό των €4.190.422,45 βάσει IFRS (σύνολο καθαρών κερδών € 4.410.971) και β) εν μέρει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το ποσό των € 1.391.076,11.

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αφού ληφθεί υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η Εταιρεία μετά την 23.05.2022 (ημερομηνία της πρόσκλησης του Δ.Σ. προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ.) και θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτάθηκε και εγκρίθηκε η Παρασκευή 01.07.2022, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 30.06.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 06.07.2022, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022.Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v