Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Με 100% η Cryred Investment και τα συντονισμένα πρόσωπα

H Cryred Investments και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα κατέχουν σήμερα, άμεσα και έμμεσα, 53.154.140 συνολικά κοινές μετά ψήφου μετοχές της Νίκας.

Νίκας: Με 100% η Cryred Investment και τα συντονισμένα πρόσωπα

Η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ»  γνωστοποιεί ότι κατόπιν ολοκλήρωσης και της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, στις 21/6/2022, η «Cryred Investments» καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως κύριος 2.632.919 μετά ψήφου κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η Cryred Investments και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα κατέχουν σήμερα, άμεσα και έμμεσα, 53.154.140 συνολικά κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v